Референции


1
Фермата АД

С настоящата референция бихме искали да потвърдим добрите си дългогодишни отношения с фирма "ФРЕШ КОЛД" ООД - Пловдив.

Като българска компания, занимаваща се с месопреработка, производство и търговия на месни продукти "ФЕРМАТА" АД е лидер в тази сфера. В желанието си да не загубим лидерската си позиция ние от "ФЕРМАТА" АД сме много взискателни към нашите партньори.

Фирма "ФРЕШ КОЛД" ООД е наш доставчик на оборудване и услуги в областта на промишлената хладилна и климатична техника от 2009г. и за четири годишния период на съвместната ни дейност са показали изключителен професионализъм, точност и коректност в изпълнение на проектите ни.

повече
2
ЕЛИТ-95 ООД

С настоящата препоръка споделяме своята удовлетвореност и висока оценка за работата и професионализма на "ФРЕШ КОЛД" ООД, отностно доставката на промишлено хладилно и климатично оборудване, както и гаранционен и следгаранционен сервиз и обслужване на същото.

Проявените умения и креативност на екипа им допринесоха за безупречната работа на монтираните инсталации, тяхната функционалност и енергийна ефективност.

Благодарение на бързата обратна връзка всички възникнали въпроси и уточнения в съвместната ни работа, намираха мигновено и точно решение.

повече
3
"ХБДМ" - гр. Лозница

Настоящата референция се издава на "ФРЕШ КОЛД" ООД гр. Пловдив, във връзка с изпълнение на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и сервизни дейности за обект: "Пристройка за разширение на "Хладилна база за дивечово месо" - АД, гр. Лозница".

Фирма "ФРЕШ КОЛД" ООД изпълни всички видове дейности, спазвайки стриктно техническия проект на обекта. Не бяха направени отклонения от проектната документация. По време на монтажните работи, изпълнителят поддържаше непрекъснат контакт с Възложителя, ХБДМ АД и проектанския състав, което позволяваше да се осъществява своевременен контрол върху качеството на изпълняваните дейности.

повече