За нас

Фирма „Фреш Колд“ ООД се намира в град Пловдив, „Цариградско шосе“ 83 . Компанията е с дългогодишен опит в изграждането и ремонтирането на промишлена хладилна техника , което й позволява да познава детайлно процеса и да предлага на своите клиенти най-добрите решения и срокове за изпълнение.

Дейността си и широката гама от услуги предлагаме от 2009 година. Целта ни е да предоставим на клиентите си пълно обслужване от фазата на офериране до доставката и сервизно поддържане на хладилна техника, компресори, въздухоохладители, водоохлаждащи агрегати, системи за шоково замразяване и цялостно изграждане на хладилни камери.

„Фреш Колд” ООД предлага широка гама от услуги, включваща от монтаж на самостоятелни хладилни инсталации до монтаж на централизирани хладилни инсталации за съхранението на стоки и продукти от различни промишлености. Освен това предлагаме ремонт, реконструкция на съществуващи хладилни инсталации и абонаментен сервиз. За да можем да отговорим адекватно на всички нужди на своите клиенти предлагаме и монтаж на мониторингови системи за следене на температурните режими и статуса на хладилни камери и инсталации свързани с въвеждането на системи за стандартизация и изграждане на системи за контрол и управление на специфични процеси на базата на програмируеми контролери (PLC). Изработка на ел. табла за управление на хладилни инсталации и монтаж на системи за защита на подовете на хладилните камери от замръзване.

Приоритет за нас е да покажем на клиентите си, че техните хладилни инсталации и функционалността им са наша основна грижа. Гаранционните срокове, които ние предлагаме на клиентите ни са 12 месеца за всички наши услуги и изделия - хладилни камери и инсталации, електрически табла за управление на хладилните системи, нагреватели за защита от замръзване и др.

Специалистите ни могат да дадат информация не само за предлаганите продукти, но и за съответните законови и нормативни изисквания в областта на използването им. Фирмата ни е екологично орентирана и опазването на околната среда е един от основните ни приоритети . Поради това предлагаме и замяна на забранени за употреба хладилни агенти. Регламентът (EО) 842/2006 е поредната мярка за намаляване на глобалното затопляне, в сила от 2006 г. Той предписва проверки за пропуски и теч на хладилни системи и термопомпи, съдържащи над 3 кг.флуорирани парникови газове, бързото им отстраняване и последващ контрол. Ние притежаваме сертификат по този регламент.

Доставяме хладилната техника, която най- добре отговоря на вашите изисквания . За Вас сме разработили система, с която лесно да открием нужната ви машина, с нужните параметри. При оптимално съотношение цена-качество. Съоръжения, които да оптимизират и подобрят вашата работа и предлаганите на Вашите клиенти стоки и услуги.

Ние поемаме и ангажимент към монтаж на хладилната техника и таблата за управление. Бъдете сигурни, че нашия екип е от професионалисти! Предлагаме сервиз и поддръжка. Ангажимента  към клиентите ни не свършва с избора,доставката и монтажа на хладилните инсталации. Ние предлагаме и адекватно , своевременно сервизно обслужване и поддръжка на вашите инсталации.

Документ за правоспособност