Хладилни централи с херметични спирални компресори с инверторно управление

Хладилна техника > Хладилни централи > Хладилни централи с херметични спирални компресори с инверторно управление
Характеристики
 • Съобразени със стандартите
 • Високоефективни
 • Ниска консумация на енергия
 • Устойчива облицовка за монтаж на открито
 • Минимално ниво на шум
 • Качествени и надеждни компоненти
 • Завършено изделие
 • Широка гама продукти
 • Завършен , готов за монтаж
 • Специални модели - по заявка
 • Лесно обслужване
Детайли
 • Електро-статично (RAL) покритие
 • Компресор с инверторно управление
 • Реле за фазов контрол и напрежение
 • Нагреватели в картера
 • Линия за регулиране на ниво масло с маслени ниворегулатори
 • Cu/Al Кондензатор
 • Пресостат високо налягане
 • Пресостат ниско налягане
 • Ресивер
 • Регулиране на кондензация
 • Филтър-дехидратор
 • Прекъсвачи
 • Наблюдателно стъкло с индикатор за влага
 • Сервизни вентили
 • Интегрирано ел.табло
Опции
 • Ел.регулатор на обороти за вентилаторите
 • Смукателен акумулатор
 • Акустична изолация