Хладилни централи с полу-херметични бутални компресори с инверторно управление

Хладилна техника > Хладилни централи > Хладилни централи с полу-херметични бутални компресори с инверторно управление
Характеристики
  • Съобразени със стандартите
  • Високоефективни
  • Ниска консумация на енергия
  • Устойчива облицовка за монтаж на открито
  • Минимално ниво на шум
  • Качествени и надеждни компоненти
  • Завършено изделие
  • Широка гама продукти
  • Завършен , готов за монтаж
  • Специални модели - по заявка
  • Лесно обслужване
Детайли
  • Електро-статично (RAL) покритие
  • Компресор с инверторно управление
  • Реле за фазов контрол и напрежение
  • Нагреватели в картера
  • Линия за регулиране на ниво масло с маслени ниворегулатори
  • Cu/Al Кондензатор
  • Пресостат високо налягане
  • Пресостат ниско налягане
  • Ресивер
  • Регулиране на кондензация
  • Филтър-дехидратор
  • Прекъсвачи
  • Наблюдателно стъкло с индикатор за влага
  • Сервизни вентили
  • Интегрирано ел.табло
Опции
  • Ел.регулатор на обороти за вентилаторите
  • Смукателен акумулатор
  • Акустична изолация