Характеристики
 • Съгласно стандарти
 • Качествени компоненти
 • Защитна облицовка за монтаж на открито
 • Лесен монтаж
 • Монтаж на стена или подова основа
 • Широка гама продукти
 • Завършен , готов за монтаж
 • Специални модели - по заявка
 • Ниско ниво на шум
 • Лесно обслужване
Детайли
 • Електро-статично (RAL) покритие
 • Реле за фазов контрол
 • Контактор при трифазните модели
 • Нагревател в картера
 • Cu/Al Кондензатор
 • Пресостат високо налягане
 • Пресостат ниско налягане
 • Ресивер
 • Регулиране на кондензация
 • Филтър-дехидратор
 • Прекъсвачи
 • Наблюдателно стъкло с индикатор за влага
 • Сервизни вентили
 • Интегрирано ел.табло
 • ЕМВ „Течност”
Опции
 • Ел.регулатор на обороти за вентилаторите
 • Смукателен акумулатор
 • Мюфлер
 • Комбиниран пресостат НН/ВН
 • Масло-отделител
 • Акустична изолация
 • Окомплектоване с въздухоохладител и електронен регулатор на температурата