Икономична серия хладилни централи с полу-херметични бутални компресори

Хладилна техника > Хладилни централи > Икономична серия хладилни централи с полу-херметични бутални компресори
Характеристики
 • Съобразени със стандартите
 • Високоефективни
 • Качествени и надеждни компоненти
 • Завършено изделие
 • Лесно обслужване
Детайли
 • Електро-статично (RAL) покритие
 • Реле за фазов контрол и напрежение
 • Нагреватели в картера
 • Изравнителна линия на маслото при дву-компресорните модели
 • Електронни маслени ниворегулатори при три-компресорните модели
 • Ресивер
 • Комбиниран пресостат НН/ВН
 • Филтър-дехидратор
 • Прекъсвачи
 • Наблюдателно стъкло с индикатор за влага
 • Сервизни вентили
 • Интегрирано ел.табло
Опции
 • Ел.регулатор на обороти за вентилаторите
 • Защитна облицовка за монтаж на открито